Vad är Biorytm? Kolla din egen Biorytm

Teorin om biorytmen föddes vid sekelskiftet 1900 i Wien. Hermann Swoboda, professor i psykologi vid Wiens universitet, utvecklade teorin om en rytmisk förändring i humör och hälsa. En stor samling av fakta om t. ex. sjukdomar, reaktioner på smärtor eller återkommande drömmar följde och var basis till Swobodas slutsats om en 23-daglig fysisk och en 28-daglig emotionell cykel. En annan läkare, Wilhelm Fliess, forskade också på detta ämne. Han observerade frekvensen av feber, återkommande sjukdomar etc. Fliess' teori påverkade till och med Sigmund Freud i hans teorier om psykoanalysen.

Den fysiska cykeln har en omloppstid på 23 dagar.

Kallas också den manliga linjen. Energi, styrka, uthållighet, prestation, motståndskraft, mod, potens, koordination, företagsamhet, självförtroende, sexualdrift påverkas av denna linje.

Den emotionella cykeln har en omloppstid på 28 dagar.

Kallas också den kvinnliga linjen. Mental stabilitet, humör, sinnestämning, oro, glädje, irritation, harmoni, ångest, optimism - med andra ord - din sociala förmåga och kreativitet påverkas av denna linje.

Den intellektuella cykeln har en omloppstid på 33 dagar.

Inlärningsförmåga, analytisk förmåga, logiskt tänkande, vakenhet, beslutsförmåga, minne, intelligens, associationsförmåga påverkas av denna linje.

Den intuitiva cykeln har en omloppstid på 38 dagar.

Känslorna kännetecknas av denna linje, men också det undermedvetna styr denna linje.

Linjerna startar från 0 och ligger första halvdelen av cykeln på aktiv sida av 0-linjen och andra halvdelen på den passiva sidan. Vid passerandet över 0-linjen från aktiv till passiv sida kallas en kritisk punkt.