Profile for paulkarlsson.se

GeoDagbok {*FTF*}  GeoLänkar

 

Vad är geocaching?

Geocaching, som uttalas ”geo-cashing”,  är en sport, lek eller helt enkelt en hobby där vem som helst ger sig ut i stad och natur för att leta efter så kallade ”geocacher”, eller bara ”cacher”. Enkla förklaringar lyder ofta ”skattjakt med GPS” eller ”man letar efter plastburkar i skogen”. Det kan låta underligt, men det är faktiskt grundidén. Det hela har sitt ursprung i USA år 2000 då den första geocachen placerades ut och koordinaterna lades ut på nätet så att andra skulle kunna hitta den. Konceptet har sedan utvecklats explosionsartat.

Vad finns i en cache?

En cache innehåller som standard en penna och en loggbok. Men det kan också finnas andra saker, t.ex. små plastfigurer, utländska mynt eller andra ”billiga” bytessaker. En generell regel är att om man tar något ur cachen måste man lägga något av samma värde tillbaka. Att hitta värdesaker är dock ytterst sällsynt, och ofta är det som sagt frågan om billigare plastsaker. Viktigt att nämna är också att det aldrig får läggas mat, giftiga substanser eller vassa eller på annat sätt farliga föremål i cacher.

Vad gör jag när jag hittat en cache?

När man hittar en cache skriver man namn och datum i loggboken. Finns där andra saker i cachen får man även gärna byta och ta med något hem. Det är även viktigt att man lägger tillbaka cachen där man hittade den. När man hittat en cache ska man också logga sitt fynd på hemsidan (geocaching.com). På cache-sidan klickar man ”Log your visit” överst i högra hörnet. Här väljer man sedan ”Found” (eller ”Did not find”, om det nu blev så att man aldrig hittade cachen trots att man letade), och skriver ett kort meddelande.

Vad betyder Geocaching?

Geocaching är ett sammansatt amerikanskt ord som består av GEO från det grekiska geo som betyder jord, mark och CACHING från det engelska ordet cache som betyder gömställe. Uttrycket används också inom datavärlden för att beskriva att datorn tillfälligt gömmer undan något. En svensk direkt-översättning av geocaching är svår, men ett uttryck som beskriver företeelsen kan vara "Skattjakt-med-GPS".